Disclaimer

Disclaimer van Stichting Almeerse Handen Ineen

De gegevens op onze internetsites zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.

Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.
Hoewel de Stichting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Stichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.

Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie.

Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy
Stichting Almeerse Handen Ineen respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Persoonlijke informatie die u verstrekt aan de stichting worden niet verleend of gebruikt aan en door derde. Bij misbruik hiervan wordt er het Nederlands recht toegepast.

Copyrights
Op alle teksten en beelden op deze internetsite berust het copyright bij Stichting Almeerse Handen Ineen. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het bestuur van Stichting Almeerse Handen Ineen mag worden gekopieerd.

Op alles zal het, indien nodig, het Nederlands Recht worden toegepast.